KONST OCH KULTUR

UPPLEVELSER INNE OCH UTE

Utställningen NU & DÅ binder samman dåtid och nutid genom konstnärsskap som på olika sätt har satt avtryck i den här delen av landet. Vi har bett 10 konstnärer aktiva i södra Småland att ställa ut på Möckelsnäs Trädgård Kultur. De har var och en valt en historisk medutställare, en konstnär aktiv på sin tid. Utställningen gör nedslag i konst med småländsk anknytning, skapad från 1950-talet och framåt. Utställningen är en kreativ krock mellan olika bildsyner, tider och sätt att se på sin omvärld och sitt skapande. Det traditionella möter det personliga och oväntade. Idag är det andra frågeställningar som är aktuella och som upptar konstnärernas uppmärksamhet.

Utställningen är ett samarrangemang mellan Möckelsnäs Trädgård Kultur och Smålands Konstarkiv.

MEDVERKANDE AKTIVA KONSTNÄRER
Jovanka Veit
Shyqri Gjurkaj
Hellena Felldin
Kennth Johansson
Magni Moss
Annika Jarring
Kerstin Cedell
Kate Moss
Anders Dahlberg
Petra Lindholm
MEDVERKANDE AKTIVA KONSTNÄRER
Gunnar Okner
Stig Danielsson
Albert von Stockenström
Leida Rives Elfwén
Rune Nilsson
Gustaf Sjöö
Karin Karlsson
Lennart Palmer
Majken Johansson
Sten Dunér M

KONSTHALL

Konsthallen rymmer en över 500 kvm stor utställningsyta och ambitionen är att hålla en hög konstnärlig nivå på verken som ställs ut. Mitt i konsten anordnas ibland kulturella evenemang som konserter och föreläsningar och restaurangen kan duka upp till fest i den generösa lokalen.

GLASSAMLING

En del av hallen används för en privat samling av konstglas av främst Bertil Vallien och Ulrika Hydman Vallien.