MÖCKELSNÄS HISTORIA

Är det en myt, en sägen, en saga eller en sann berättelse månntro?

Riddaren Karl Tukesson (d. ca 1354) räddade sig själv och hästen från att drunkna i Såganässjön kring 1337.  Uppenbarelsen i drunkningsscenen blev att riddaren genom penninggåva lade grunden till en kyrka i Stenbrohult.

   Vid början av 156O-talet beboddes Möckelsnäs av Bo Olufsson Oxehuvud (d.ca 1568). Efter hans död tog hans hustru över egendomen och gifte om sig i omgångar.

    Kring 1600-talets början gör dåvarande ägaren Oluf Jöransson Lilliesparres (1560-1610) son om gården till säteri, en större skattebefriad herrgård. Ett privilegium för adeln denna tid. 1675 inlöses Möckelsnäs av Germund Palm (1635–1722) sedermera adlad till Germund Cederhjelm.

  Vid denna tid, kring 1715 var Carl von Linnés far Nicoulaus kyrkoherde i Stenbrohult och fadern tog sonen på långa promenader och vandringar ute på Möckelsnäs, och kanske var det här som Carls intresse för botanik föddes.

Under stora delar av 1700-talets och fram till 1800-talets slut bytte herrgården ägare, en av dessa var familjen Falkengren.

  Carl Eduard von Horn (1845–1920) ägde och drev egendom inklusive torvmossar och stenbrott under delar av 1900-talet.

 Sedan 1995, då herrgården var förfallen, har herrgården haft en rad olika ägare. Driften gick från jord- och skogsbruk till hotell, restaurang och konferensverksamhet. Kring 2008 och framåt klev utländska ägare in och sedan 2021 ägs herrgården av en tysk affärsman. Kvarvarande skog ägs och drivs av familjen Horn.

I början av 2000-talet växte intresset för Möckelsnäs och med stor entusiasm styckades ett stycke mark av från stamfastigheten av och orangeriet byggdes. Orangeriet är delvis en kopia av det orangeri som finns vid Linnés boplats Hammarby vid Uppsala. En vacker trädgård efter Linnés tankar anlades.

I mitten av 2000-talet revs en gammal lada och ett kulturcentrum byggdes för att skapa möjligheter till konstutställningar och konferenser. Idag är Möckelsnäs Trädgård Kultur en plats för forskning kring naturen och kulturens betydelse för människan. Verksamheten har ett omfattande årsprogram med utgångspunkt för opera och klassisk musik. Liksom för arrangemang med vår tids musikutbud. I konsthallen visas dåtida liksom samtida konst. Trädgården bjuder på upplevelser kring växters färger och dofter och en trädgårdsbutik inryms i orangeriet.
Framtiden planer är att kommande säsong erbjuda en naturlekplats för barn, ett utegym och trädgården skall få ett önskat växthus. En utescen skall också byggas.